מגורים ומסחר – ח500

שימושים

 • מגורים
 • דיור מוגן
 • מסחר, בידור, בתי אוכל ושירותים עסקיים
 • שרותי בריאות
 • מבני ציבור שכונתיים
 • דרכים וחניות, כולל דרכים משולבות
 • שטחים ציבוריים פתוחים
 • שטחים פרטיים פתוחים
 • מתקנים הנדסיים לשירות השימושים הנ"ל

הוראות התוכנית

שטח זה ישמש בעיקרו להקמת מגורים בבנייה גבוהה ומסחר, בצפיפות מירבית של 25 יח"ד דונם נטו.

הוראות בינוי ופיתוח

 • גובה המבנים לא יעלה על 20 קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת ובתנאי שלא יחרוג מהגבלות הבניה לגובה לרבות מכשול דקיק, הקבועות בהוראות תמא/2/4
 • תכסית הקרקע העל קרקעית המירבית לא תעלה על 50% משטח המגרש נטו.
 • המסחר ישולב בקומת הרחוב בלבד.
 • תכנית מפורטת תקבע תנאים להבטיח מניעת מטרד למגורים מהשימושים העסקיים, המסחריים והציבוריים (כגון בכל הנוגע לפריקה, טעינה, מערכות אנרגיה וקרור, סילוק פסולת, רעש, זיהום אוויר וכד').

*הנתונים נלקחו מתקנון ח500 שנמצא באתר עיריית חולון

-> בחזרה לייעודי קרקע תכנית ח-500

מתעניין בפרויקט ח500 , דרום חולון?

לייעוץ באשר לרכישת קרקע בהליך שינוי ייעוד בתכנית ח500 - מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

גושים וחלקות בתכנית ח/500

בעל קרקע בתכנית ח500

קבל/י דו\"ח עסקאות אחרונות בתכנית ח/500 בגוש שבבעלותך - חינם!

לפרטים נוספים

מידע מקצועי ח/500