מסחר ותעסוקה – ח500

שימושים

 • מסחר, בידור, בתי אוכל ושירותים עסקיים
 • משרדים
 • מבני ציבור שכונתיים
 • שירותי בריאות
 • שירותי דואר ותקשורת
 • דרכים וחניות, כולל דרכים משולבות
 • שטחים ציבוריים פתוחים
 • שטחים פרטיים פתוחים
 • מתקנים הנדסיים
 • שימושים משלימים לתחנת הרכבת – בהתאם לסעיף 4.6.2א' להלן.

הוראות התוכנית

שטח זה ישמש בעיקרו להקמת מסחר ותעסוקה.

הוראות בינוי ופיתוח:

  • גובה המבנים לא יעלה על 20 קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת ובתנאי שלא יחרוג מהגבלות הבניה לגובה לרבות מכשול דקיק, הקבועות בהוראות תמא/2/4
  • תכסית הקרקע העל קרקעית המירבית לא תעלה על 50% משטח המגרש נטו.

הוראות להקמת מרכז תחבורה

   • בתא השטח בו מופיע סימבול "מסוף מתע"נ", בסמיכות לתחנת הרכבת קוממיות, תותר, באישור מהנדס העיר, הקמת מרכז תחבורה שיכלול שימושים משלימים לתחנת הרכבת בנוסף על השימושים הקבועים בתכנית זו.
   • הקמת מרכז תחבורה תותר בהתאם להוראות תמ"מ 5 על שינוייה ובכפוף להכנת תכנית מפורטת בלבד.
   • תכנית מפורטת באזור המסומן כ-"מסוף מתע"נ" תאושר רק במידה ותכלול מרכז תחבורה שיאושר ע"י משרד התחבורה.
   • תכנית מפורטת למרכז התחבורה תקבע את התנאים להבטחת יעילות ונוחות בשימוש בין אמצעי התחבורה השונים.
   • השימושים המותרים במרכז התחבורה: תחנת אוטובוסים, תחנת מוניות, מתקני שירות ותפעול, דרך, חניה, בתי אוכל, מלונאות, מסחר, משרדים ותעסוקה ושירותים נלווים.

הוראות להקמת מתקן הנדסי – תחמ״ש:

   • בתא השטח בו מופיע סימבול "מתקן הנדסי" מס' 3 תותר הקמת תחמ"ש, המתקנים ההנדסיים והתשתיות הדרושות לו, הכול בתיאום עם חברת החשמל.
   • תכנית מפורטת תקבע את איתור השטח המדויק להקמת התחמ"ש במסגרת תא השטח.
   • אם יקבע בתכניות מפורטות תחמ"ש במיקום המסומן בסימבול "מתקן הנדסי" מס' 2 (בייעוד "תעסוקה"), יבוטל התחמ"ש מס'3.

*הנתונים נלקחו מתקנון ח500 שנמצא באתר עיריית חולון

-> בחזרה לייעודי קרקע תכנית ח-500

מתעניין בפרויקט ח500 , דרום חולון?

לייעוץ באשר לרכישת קרקע בהליך שינוי ייעוד בתכנית ח500 - מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

גושים וחלקות בתכנית ח/500

בעל קרקע בתכנית ח500

קבל/י דו\"ח עסקאות אחרונות בתכנית ח/500 בגוש שבבעלותך - חינם!

לפרטים נוספים

מידע מקצועי ח/500