מבנים ומוסדות ציבור – ח500

שימושים – מבנים ומוסדות ציבור

  • מבני ציבור כלל עירוניים ושכונתיים, מוסדות חינוך, תרבות, ספורט, דת וכדומה
  • דרכים וחניות, כולל דרכים משולבות
  • מתקנים הנדסיים

הוראות התוכנית

  • שטח זה ישמש בעיקרו להקמת מבנים ומוסדות ציבור
  • בתחום מר"מ 2 אסורים שימושים מקבוצה א' עפ"י תמא/2/4
  • תא שטח מס' 330 בא להחליף את קרית הספורט הקיימת בקרית מיכה וישמש, בהתאם לתמ"מ ,5 למוסדות ציבור עירוניים, בינעירוניים ומטרופוליניים (להלן: "קרית הספורט המטרופולינית"). השימושים העיקריים בתא שטח זה יהיו לספורט ופנאי1 מודגש בזאת, כי שטח זה אינו מיועד לשרת שכונת מגורים מסוימת, אלא לתת שירות ברמה הבינעירונית והמטרופולינית
  • תא שטח מס' 350 ישמש שטח מחסה לחיות בהתאם להוראות תכנית מס'/276/א'

הוראות בינוי ופיתוח

  • גובה המבנים יקבע בתכנית מפורטת ובתנאי שלא יחרוג מהגבלות הבניה לגובה לרבות מכשול דקיק, הקבועות בהוראות תמא/2/4
  • תכסית הקרקע העל קרקעית המירבית לא תעלה על 50% משטח המגרש נטו
  • זכויות הבנייה לתא שטח מס' 330 יקבעו במסגרת של תכנית מפורטת

*הנתונים נלקחו מתקנון ח500 שנמצא באתר עיריית חולון

-> בחזרה לייעודי קרקע תכנית ח-500

מתעניין בפרויקט ח500 , דרום חולון?

לייעוץ באשר לרכישת קרקע בהליך שינוי ייעוד בתכנית ח500 - מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

גושים וחלקות בתכנית ח/500

בעל קרקע בתכנית ח500

קבל/י דו\"ח עסקאות אחרונות בתכנית ח/500 בגוש שבבעלותך - חינם!

לפרטים נוספים

מידע מקצועי ח/500