מגורים ג׳ – תוכנית ח500

מגורים ג' – שימושים:

 • מגורים
 • דיור מוגן
 • שימושים ציבוריים שכונתיים
 • דרכים וחניות, כולל דרכים משולבות
 • שטחים ציבוריים פתוחים
 • מתקנים הנדסיים לשירות השימושים הנ"ל

הוראות התכנית:

הוראות התכנית: שטח זה ישמש בעיקרו להקמת מגורים/ שכונת מגורים בבנייה
גבוהה בצפיפות מירבית של 60 יח"ד לדונם נטו

הוראות בינוי ופיתוח

 • גובה המבנים לא יעלה על 60 קומות מגורים מעל מפלס הכניסה
  הקובעת ובתנאי שלא יחרוג מהגבלות הבניה לגובה לרבות מכשול
  דקיק, הקבועות בהוראות תמא/3/61
 • תכסית הקרקע העל קרקעית המירבית לא תעלה על 30% משטח המגרש נטו
 • ניתן יהיה לקבוע בתכנית מפורטת תנאים לעירוב שימושים בבנין
  או במגרש ובתנאי שתהיה הפרדה בין השימושים, כולל דרכי גישה
  וחניה, להנחת דעתו של מהנדס העיר

*הנתונים נלקחו מתקנון ח500 שנמצא באתר עיריית חולון

-> בחזרה לייעודי קרקע תכנית ח-500

מתעניין בפרויקט ח500 , דרום חולון?

לייעוץ באשר לרכישת קרקע בהליך שינוי ייעוד בתכנית ח500 - מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

גושים וחלקות בתכנית ח/500

בעל קרקע בתכנית ח500

קבל/י דו\"ח עסקאות אחרונות בתכנית ח/500 בגוש שבבעלותך - חינם!

לפרטים נוספים

מידע מקצועי ח/500