תעסוקה – ח500

שימושים

 • תעשיה עתירת ידע, מעבדות ומשרדים למחקר ופיתוח
 • משרדים
 • מבני מסחר ואולמות תצוגה
 • שטחי אחסנה
 • שירותים מוניציפליים
 • שירותי בידור ופנאי
 • מתקני תקשורת
 • דרכים וחניות, כולל דרכים משולבות
 • שטחים ציבוריים פתוחים
 • שטחים פרטיים פתוחים
 • מתקנים הנדסיים
 • שימושים בזיקה לפארק

הוראות התכנית:

 • שטח זה ישמש בעיקרו להקמת מבני תעסוקה ותעשיה עתירת ידע
 • שימושים בזיקה לפארק יוקמו ככל הניתן בשטחים הגובלים בפארק, בחזיתות הפונות לפארק

הוראות בינוי ופיתוח:

 • תכסית הקרקע העל קרקעית המירבית לא תעלה על 30% משטח המגרש נטו
 • המסחר ישולב בקומת הרחוב בלבד
 • חניוני מבני התעסוקה והתעשיה עתירת הידע ישמשו לחנייה עבור משתמשי קריית הספורט המטרופולינית ופארק החולות, בהיקף ובתנאים שיקבעו בתכנית מפורטת

הוראות להקמת מבנה הנדסי תחמ״ש:

 • בתא השטח בו מופיע סימבול "מתקן הנדסי" מס' 6 תותר הקמת תחמ"ש, המתקנים ההנדסיים והתשתיות הדרושות לו, הכול בתיאום עם חברת החשמל
 • תכנית מפורטת תקבע את איתור השטח המדויק להקמת התחמ"ש במסגרת תא השטח
 • אם יקבע בתכניות מפורטות תחמ"ש במיקום המסומן בסימבול "מתקן הנדסי" מס' 3 (בייעוד "מסחר ותעסוקה"), יבוטל התחמ"ש מס' 2

מבנה לשימור – "עמדת הבטון":

 • המבנה ההיסטורי "עמדת הבטון" וסביבתו יטופלו בהתאם להוראות תכנית השימור ח/528 שבהכנה
 • הוראות שימור מפורטות תיקבענה בתכנית מפורטת שהאתר נמצא בתחומו

*הנתונים נלקחו מתקנון ח500 שנמצא באתר עיריית חולון

-> בחזרה לייעודי קרקע תכנית ח-500

מתעניין בפרויקט ח500 , דרום חולון?

לייעוץ באשר לרכישת קרקע בהליך שינוי ייעוד בתכנית ח500 - מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

גושים וחלקות בתכנית ח/500

בעל קרקע בתכנית ח500

קבל/י דו\"ח עסקאות אחרונות בתכנית ח/500 בגוש שבבעלותך - חינם!

לפרטים נוספים

מידע מקצועי ח/500